Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa

Địa chỉ: Tổ 22 thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84)-024-38832394
Fax: (84)-024-38832556
Website: www.veamcoloamec.com
 

Liên hệ:

Phụ trách Kinh doanh: PGĐ Lê Hữu Bá

Email: lehuuba@veamcoloamec.com

Phụ trách Kỹ thuật     : PGĐ Hoàng Hải Hà

Email: hoanghaiha@veamcoloamec.com 

- Phòng TC- HC       : (84)-024-38832394
- Phòng Kinh doanh : (84)-024-39680055
- Phòng Kỹ thuật      : (84)-024-38822250
Gửi email liên lạc