Trang thiết bị

TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC CHÍNH

STT

Tên thiết bị

Số lượng

1

Máy tiện ren vít T- 01

01

2

Máy tiện ren vít T - 03

01

3

Máy tiện ren vít T - 06

01

4

Máy tiện ren vít T - 07

01

5

Máy tiện ren vít T - 10

01

6

Máy tiện ren vít T - 11

01

7

Máy tiện ren vít T - 14

01

8

Máy tiện ren vít T - 15

01

9

Máy tiện bán tự động T - 16

01

10

Máy tiện chuyên dùng T - 17

01

11

Máy tiện chuyên dùng T - 18

01

12

Máy tiện chuyên dùng T - 19

01

13

Máy tiện chuyên dùng T - 20

01

14

Máy tiện CNC CAK365di

01

15

Máy Phay Vạn Năng F - 02

01

16

Máy Phay Đứng F - 03

01

17

Máy Phay Ngang F - 04

01

18

Máy Phay Lăn Răng F - 06

01

19

Máy Phay Lăn Răng F - 07

01

20

Máy Bào Ngang B - 01

01

21

Máy Cà Răng F- 05

01

22

Máy Bào Răng Côn B - 02

01

23

Máy xọc B - 03

01

24

Máy Doa Ngang D - 01

01

25

Máy Truốt T R -01

01

26

Máy Mài Phẳng M - 13

01

27

Máy Mài Tròn M - 14

01

28

Máy Mài Then Hoa M - 15

01

29

Máy Mài Dụng Cụ M - 16

01

30

Máy Mài Hai Đá f 400

03

M2D -01 đến M2D-03

M2D -01 đến M2D-03

31

Máy Mài Hai Đá f 200

01

32

Máy Mài Hai Đá f 200

01

33

Máy Dập 160T D- 07

01

34

Máy Dập 63T D  - 06

01

35

Máy Dập 60T D - 05

01

36

Máy Dập 25T D - 04

01

37

Máy Dập 16T D - 02

01

38

Máy Dập 30T D - 03

01

39

Máy Dập 35T D - 01

01

40

Máy Sấn Tôn ST - 01

01

41

Máy Sấn Tôn ST - 02

01

42

Máy Cất  tôn CT - 01

01

43

Máy Cất Tôn CT - 02

01

44

Máy Cắt Nháy CN - 01

01

45

Máy Cắt Đột CĐ-02

01

46

Máy Cắt Đột CĐ - 01

01

47

Máy phớt bóng

01

48

Máy Cắt Platma PM - 02

01

49

Máy Cắt Định Hình

01

50

Máy Cắt Rùa hai ray CR - 08

01

51

Máy Cắt Đá f 350 CĐ - 08

01

52

Máy Cắt Đá f 350 CĐ - 09

01

53

Máy Cắt Đá f 350 CĐ - 10

01

54

Máy Cắt Platma PM - 01

01

55

Máy Cắt Platma CPL - 05

01

56

Máy uốn ống

01

57

Máy thử độ cứng

01

58

Máy thử độ cứng

01

59

Máy nắn thép

01

60

Bộ Cắt Hơi

03

61

Lò Tôi Cao Tần

01

62

Lò Tôi Điện Trở

01

63

Lò Ram

01

64

Lò Thấm

01

65

Máy Nén Khí

01

66

Máy Nén Khí

01

67

Máy Nén Khí

02

68

Máy Nén Khí

02

69

Máy Khoan Cần

01

70

Máy Khoan Cần

01

71

Máy Khoan Bàn

02

72

Máy Khoan Bàn

01

73

Máy khoan bàn

02

74

Máy Khoan Cần

01

75

Máy Hàn Migweld

11

76

Máy Hàn ESAB

01

77

Máy Hàn Migweld

07

78

Máy Hàn Điểm

01

79

Máy Hàn Migweld

01

80

Máy Hàn Lăn

01

81

Máy Hàn TIC

01

82

Máy Hàn Điểm

05

83

Máy Hàn Hồ Quang

17

84

Cẩu trục

01

85

Cẩu trục

01

86

Cẩu trục

01

87

Cẩu mi ni

01

88

Máy ép Thủy Lực N - 01

01

89

Máy ép Song Động Đ - 01

01

90

Máy ép Ma Sát MS - 01

01

91

Máy Búa B - 01

01

92

Xe nâng các loại

03