Chính sách

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Mục tiêu của công ty cổ phần cơ khí Cổ Loa là phấn đấu trở thành công ty hàng đầu về sản xuất cơ khí tại Việt Nam.

1. Về chính sách chất lượng chúng tôi cam kết:

Không ngừng nâng cao năng lực quản lý chất lượng, năng lực kỹ thuật, phấn đấu nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công ty cổ phần cơ khí Cổ Loa chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm đạt và cao hơn quy định của công ty để phục vụ khách hàng nội địa, các liên doanh và xuất khẩu.

Thiết bị máy móc được bổ sung và đổi mới để không ngừng nâng cao trình độ công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chất lượng sản phẩm và sự phát triển sản xuất của công ty.

2. Về chính sách môi trường chúng tôi cam kết.

Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống chung của mọi người.

Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường đảm bảo tuân thủ các chính sách, luật lệ, tiêu chuẩn về môi trường của nhà nước ban hành.

Cải thiện mọi mặt hoạt động của công ty giảm thiểu tối đa chất thải, tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất.

Thực hiện quy định về kiểm tra môi trường và nỗ lực nâng cao khả năng quản lý môi trường duy trì cho công ty luôn xanh sạch đẹp.

Chương trình đổi mới công tác quản lý chất lượng và quản lý môi trường của công ty được thực hiệnở tất cả các bộ phận sản xuất kinh doanh và phục vụ.

Công ty cổ phần cơ khí Cổ Loa quyết tâm phấn đấu quản lý chất lượng và môi trường theo TCVN ISO – 9000 và TCVN ISO – 1400 để luôn làm hài lòng khách hàng của mình.