Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ông Đào Ngọc Bộ Phó GĐ Công ty- BTC tuyên bố lý do khai mạc Đại hội bầu Chủ tịch và Đoàn thư ký

 

Ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công ty đã lên báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2016. Theo đó KHSX kinh doanh 2015/2014 đã vượt kế hoạch doanh thu 145% , tăng 152% so với năm 2014.

 

 

Ông Hoàng Minh Đức- Trưởng phòng nghiên cứu phát triển Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp VN được toàn đại hội nhất chí cao bầu làm chủ tịch HĐQT

 

 

Ông Nguyễn Văn Khôi- Phó TGĐ Tổng công ty Máy Động Lực và Máy nông nghiệp Việt Nam phát biểu ý kiến

 

 

Ban thư ký Hội nghị

 

 

Bà Đặng Mai Thương đọc báo cáo tài chính 2015