• Ministry of Industry and Trade
  • Corporations movers and agricultural machinery
    Vietnam
  • COLOA MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Fence

anh 1

Sản phẩm hàng rào :Chiều dài mỗi khoảng 1950 x Cao 1430

 

 

anh 2

Sản phẩm hàng rào :Chiều dài mỗi khoảng 1950 x  1430

 

 

anh 3

Sản phẩm hàng rào: 2 khoang 3750 cao 1430

 

 

anh 4

Kích thước mỗi khoang 1950 x Cao 1430

 

 

anh 5

Kích thước khoang nhỏ 950 x chiều cao 1430

 

anh 6

Cán bộ KCS cùng chuyên gia Nhật Bản kiểm tra sản phẩm

 

 

hang rao 5

 Hỉnh ảnh đóng gói sản phẩm

  

 

 

 

hang rao 6

Sản phẩm đang đóng Công xuất khẩu đi Nhật Bản