• Ministry of Industry and Trade
  • Corporations movers and agricultural machinery
    Vietnam
  • COLOA MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Cargo racks

 

Skid xuất khẩu sang Nhật

Skid xuat khau

                                                    Cận cảnh Skid xuất khẩu sang Nhật

 

 

 

 

skid xuat khau nhat

                                                               Sản phẩm đã sơn hoàn thiện