Hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Một số hình ảnh Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10

Các hình ảnh về lễ gặp mặt nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

 

 

 

 

Lãnh đạo công ty góp vui và trao phần thưởng nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10